FREQUENTLY
ASKED
QUESTIONS

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครเรียนต่อสามารถทำได้ 2 ทาง คือผ่านเอเจนท์และสมัครเรียนเองโดยตรงกับสถาบัน โดยการสมัครเรียนด้วยตัวเองนั้นผู้สมัครจะทำการบ้าน หาข้อมูล ตัดสินใจเลือกที่เรียนเองซึ่งสมัยนี้สามารถหาข้อมูลได้มากมายผ่านอินเตอร์เนต แต่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า ข้อดีคือผู้สมัครจะได้ตัวเลือกตรงตามแบบที่ต้องการมากกว่าตามใจคุณเอง ส่วนการสมัครเรียนผ่านเอเจนท์นั้นคุณจะได้รับคำแนะนำโดยเอเจนท์ซึ่งตัวเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาซึ่งรวดเร็วกว่า โดยเอเจนท์จะแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมตามสถาบันที่พวกเขามีอยู่ในลิส ซึ่งบางครั้งจะได้ราคาโปรโมชั่นที่ถูกกว่าการสมัครเรียนเองโดยตรง โดยที่เอเจนท์นั้นไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งถ้าเอเจนท์ไหนคิดค่าบริการจากคุณ จงระวังและหลีกเลี่ยงเสียเพราะเอเจนท์จะคิดค่าใช้บริการโดยตรงจากมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ดังนั้นผู้สมัครควรเลือกหาเอเจนท์ที่ใช่และเป็นตัวแทนสถาบันที่ดีสำหรับคุณ นอกจากนี้ การยื่นขอวีซ่าเองอาจเป็นเรื่องใหม่และอาจเป็นปัญหาสำหรับคุณ ถ้าคุณไม่มีผู้เชี่ยวชาญให้การแนะนำ

อย่างแรกที่ต้องรู้ คือ จุดมุ่งหมายของผู้เรียนต้องการไปเรียนอะไร อยากไปประเทศไหน เมืองอะไร รัฐอะไร สภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไร โดยคุณอาจหาข้อมูลเองก่อนจากอินเตอร์เนตหรือลงชื่อฝากข้อมูลที่สนใจให้กับทางเรา โดยทางเราจะติดต่อกลับไปให้คำแนะนำ หลักสูตรหรือสาขาที่ตรงกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณรู้จุดหมายปลายทางและหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการเรียนแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสมัครเรียนโดยขั้นตอนนี้ทาง Bigbox จะเป็นผู้ช่วยเหลือให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างคุณกับสถาบัน รวมทั้งวางแผนในส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นแสดงในขั้นตอนการขอวีซ่าต่อไป

  1. เงินสด แน่นอนว่า การเรียนต่างประเทศใช้เงินไม่น้อย การพิจารณาวงเงิน statement นั้น การขอ Study permit 1 ปี อย่างน้อยๆ 1,200,000 บาท หรือ ถ้าถือวีซ่าท่องเที่ยวก็ตีไปซะ เดือนละ 100,000 บาทโดยประมาณ
  2. เงินสำหรับจ่ายค่าเล่าเรียน น้องๆไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเรียนทั้งหมด แต่จ่ายค่าสมัคร เพื่อขอ LOA ยื่นไปก่อน เพื่อให้สถานฑูตพิจารณา โดยที่วงเงินที่เราโชว์จะต้องเพียงพอต่อค่าเรียนด้วย นั่นคือ วงเงินในข้อ 1 รวมกับค่าเรียน
  3. ที่มาของการเงิน ข้อนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญ ต่อให้มีเงินหลักหลายล้านแต่หากไม่มีที่มาการเงิน ก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกปฏิเสธได้ ตรงนี้ต้องมีหลักฐานสนับสนุน เช่น เงินรายได้จากธุรกิจ เงินเดือน เงินประกันชีวิต ควรจะเพิ่มหลักฐานจ่ายภาษี ที่จะต้องแปลและต้องแสดง ที่สำคัญควรเป็นเอกสารที่ออกโดยราชการ หรือบริษัทฯ เท่านั้น และในกรณีผู้สนับสนุนทางการเงินไม่ได้มาจากพ่อแม่โดยตรง มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนปฏิเสธวีซ่าหากขาดหลักฐานสนับสนุนเพื่อยืนยันให้สถานทูตเชื่อว่าผู้สนับสนุนนั้นพร้อมจะสนับสนุนทางการเงินจริง

สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของสถาบันด้วยตนเองในเว็บไซต์ของ Bigbox Education โดยแยกตามประเทศที่คุณสนใจ หรืออาจจะค้นหาจากหลักสูตรหรือโปรแกรมที่ต้องการเรียนได้เช่นกัน นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถลงชื่อขอรับข้อมูลข่าวสารโดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับและประเทศกับโปรแกรมที่สนใจอยู่ให้กับทางเรา โดยทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันหรือโปรแกรมที่น้องๆสนใจ รวมถึงแจ้งขั้นตอนการสมัครเรียนไปจนถึงการยื่นขอวีซ่านักเรียนผ่าน Bigbox Education

การยื่นขอวีซ่านักเรียน ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทาง รูปถ่าย หนังสือตอบรับจากสถาบัน (Letter of Acceptance) ใบคำร้องยื่นขอวีซ่า เอกสารด้านการเงินและเอกสารอื่นๆที่จะช่วยสนับสนุนใบคำร้องของท่าน นอกจากเอกสารที่กล่าวมาแล้วอาจจะมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารข้อมูลความสัมพันธ์บุคคลในครอบครัว หรือเอกสารอื่นๆแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

มีข้อสงสัยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง