Work & Study Program

C A N A D A

เรียน + ทำงาน ได้ทั้งประสบการณ์และค่าตอบแทน

ทำไมต้องแคนาดา?

โอกาสในการประกอบอาชีพ

แคนาดาเป็นหนึ่งในน้อยประเทศที่ให้โอกาสนักศึกษาจากต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ นี่เป็นโอกาสที่ดีของน้องๆเพราะมีการจ้างงานทั้งงานบริการและงานเฉพาะทางมากมายรออยู่

ตลาดแรงงานมีอัตราการเติบโตสูง

มีการจ้างงานรออยู่ในตลาดแรงงานแคนาดาและยังมีรายได้เฉลี่ยที่สูงอีกด้วย เมื่อเรียนจบนักศึกษาสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่แคนาดา ซึ่งเป็นโอกาสที่น้องๆที่มีความรู้และความสามารถจะได้ทำงานซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนสูงกว่าทำงานในประเทศไทย

คุณภาพการศึกษา

เป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาอันดับต้นๆของโลก ใบปริญญาหรือ certificate diploma ต่างๆจากสถาบันในประเทศแคนาดาจึงการันตีได้ว่าได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งรัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างดี

คุณภาพชีวิตดี

พลเมืองในแคนาดามีคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ชิวิตในเมืองใหญ่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง ผู้คนเป็นมิตร และระบบการคมนาคมขนส่งมวลชนมีความสะดวกสบาย

ทำไมต้อง work&study ?

Learn

เรียนรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมการทำงานในประเทศแคนาดา เปลี่ยนการเรียนรูปแบบเดิมๆ จากตำราเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับความรู้จากประสบกาณ์จริง

Get Work Ready

เป็นวิธีที่ง่ายและชาญฉลาดในการหางานในแนว Customer Service และเรียนรู้เทคนิคการทำงานที่นายจ้างหรือบริษัทฯส่วนใหญ่ต้องใช้งานจริง

Get Strategies

เพิ่มจุดแข็ง ของนักเรียนแต่ละบุคคล เพื่อความสำเร็จในการทำงานอย่างมืออาชีพ

Career- focused

โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และการทำงานประสบการณ์แท้จริง

Gain

เพิ่มประสบการณ์ใช้เป็น Porfolio ในการทำงานได้

Service Essential for Business Diploma

กับโรงเรียนที่การันตีด้วยรางวัลจากหลากหลายสถาบัน

20 weeks study
20 weeks work experience

หลักสูตร 10 เดือน

ค่าเรียนโดยประมาณ

CAD 6,160

รับส่วนลดพิเศษ และพิเศษบริการช่วยหางานฟรี

26 weeks co-op
certificate in
hospitility skills

เรียน 12 สัปดาห์ ทำงาน 12 สัปดาห์

สรุปงานอีก 2 สัปดาห์

ค่าเรียนโดยประมาณ

CAD 4,270

รับส่วนลดพิเศษ และพิเศษบริการช่วยหางานฟรี

Diploma program

Gain Essential skill

for Hospitallity, service and Tourism

เรียน 6 เดือน ทำงาน 6 เดือน ได้ค่าตอบแทน

ค่าเรียนโดยประมาณ

CAD 6,509

รับส่วนลดพิเศษ และพิเศษบริการช่วยหางานฟรี

เลือกโปรแกรมที่คุณสนใจ

Certificate in Hospitality Skills

 • ระยะเวลาคอร์ส 26 สัปดาห์
 • เรียน 14 สัปดาห์
  ทำงาน 12 สัปดาห์
 • ทำงานระหว่างเรียนได้
  20 ชม.ต่อสัปดาห์
 • ฝึกงานได้รับค่าตอบแทน
  40 ชม.ต่อสัปดาห์
 • ลักษณะงานทางด้านบริการ
  เช่น ร้านอาหาร
 • เรียนที่ โตรอนโต

Service Excellence for Business Diploma

 • ระยะเวลาคอร์ส 40 สัปดาห์
 • เรียน 20 สัปดาห์
  ทำงาน 20 สัปดาห์
 • ทำงานระหว่างเรียนได้
  20 ชม.ต่อสัปดาห์
 • ฝึกงานได้รับค่าตอบแทน
  40 ชม.ต่อสัปดาห์
 • ลักษณะงานทางด้านบริการและงานทางด้านธุรกิจ
 • เรียนที่ โตรอนโต

Essential skills for Hospitallity and Tourism

 • ระยะเวลาคอร์ส 48 สัปดาห์
 • เรียน 24 สัปดาห์
  ทำงาน 24 สัปดาห์
 • ทำงานระหว่างเรียนได้
  20 ชม.ต่อสัปดาห์
 • ฝึกงานได้รับค่าตอบแทน
  40 ชม.ต่อสัปดาห์
 • ลักษณะงานทางด้านบริการและงานทางด้านธุรกิจ
 • เรียนที่แวนคูเวอร์
  หรือวิสทเลอร์

มีข้อสงสัยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง